loading

Storitve

Brušenje ročičnih gredi

Drsni ležaji so pomemben del motorja z notranjim izgorevanjem. Drsni ležaji nosijo obremenitev ročične gredi motorja. Zaradi velikih obremenitev in zapletenih zahtev je potrebna uporaba materialov ležajev, ki bodo prilagojeni specifični uporabi. Kljub temu, zaradi različnih razlogov, najpogosteje pa zaradi nepravilnega mazanja, pride do okvar ročične gredi in drsnega ležaja. Na ročični gredi poznamo tri vrste drsnih ležajev: glavne, ojnične in aksialne ležaje.

Defektaža ročične gredi s poškodovanimi prilegi drsnih ležajev se začne s pregledom ravnine osi ročične gredi (pomaknjenost) na stroju. Če je prileg ležaja težje poškodovan, se le ta očisti z brušenjem in preverijo mikrorazpoke z metodo Magnaflux. Velika večina ročičnih gredi je predvidena za brušenje na podmero (specialo). Nekatere ročične gredi so tovarniško nitrirane ter jih je po brušenju potrebno ponovno nitrirati. Vsaka ročična gred se po brušenju polira.

Če na trgu ni drsnih ležajev v podmerah oziroma je treba pristopiti k brušenju gredi izven predvidenih podmer (reševanje), imamo možnost izdelave drsnih ležajev v sodelovanju z zunanjimi tovarnami oziroma prilagoditev ležajev z drugih motorjev, ki bi po dimenzijah ustrezali trenutnim potrebam.

Storitve

Druge storitve