loading

Usluge

Usluge zavarivanja i strojne obrade

Uz zavarivanje glava, blokova i kućišta motora nudimo sve druge usluge konstrukcijskih i reparaturnih zavarivanja u sklopu naših mogućnosti. Najčešće su to usluge zavarivanja kamionskih spremnika goriva, aluminijskih kamionskih rampi, cijevi klima s motora, zavarivanja alata, rami za bicikle i dr.

Uz strojnu obradu motora nudimo i druge reparaturne obrade u sklopu naših mogućnosti.

Usluge

Ostale usluge