loading

Usluge

Honanje bloka motora

Honanje bloka motora dio je strojne obrade bloka motora. Nakon završetka bušenja bloka motora na nadmjeru klipa ili piksiranje bloka s novim košuljicama, cilindri bloka moraju se prohonati kako bi se ostvarila izmrežena radna površina u skladu s tvorničkim zahtjevima. Honanjem se ujedno postiže ispravna geometrija rupe cilindra. Kod izmjena klipova ili karika, ako je mjera cilindra unutar tolerancije, onda nema potrebe za bušenjem cilindara nego se odmah pristupa honanju cilindra za obnovu mrežne strukture površine.

U našoj radionici većinom upotrebljavamo pripremu honanja s dijamantnim brusevima koji se minimalno troše, ostaje manje čestica otpada brusa na stijenkama cilindra, a mrežna struktura je izraženija.

Možemo prohonati sve dimenzije cilindara od osobnog, teretnog i pomorskog programa. Imamo iskustvo i pripremu za honanje zračno hlađenih cilindara avionskih motora te za honanje Alusil cilindara.

Usluge

Ostale usluge