loading

Usluge

Bušenje blokova motora

Bušenje bloka motora dio je strojne obrade bloka motora. Bušenje bloka motora podrazumijeva bušenje cilindra bloka motora na nadmjeru klipa ili kao pripremu za ugradnju košuljice cilindara kako bi se postigle zadane tvorničke mjere. Glavni su razlozi bušenja cilindara bloka motora sljedeći: različita oštećenja cilindra nastala uslijed lošeg podmazivanja, pregrijavanja motora ili nepravilnog podmazivanja gdje dolazi do pucanja uljnog filma između klipa i stijenke cilindra te samim time zaribavanja klipa o cilindar, te kod trošenja cilindra uslijed habanosti, pa je tolerancija klipa izvan mjera.

 

U našoj radionici raspolažemo velikim izborom alata za razbušivanje cilindara, pravilno mjerenje geometrije cilindra te velikim izborom košuljica cilindra. Po potrebi u suradnji sa ljevaonicama možemo izraditi košuljice cilindra (tuljce) različitih dimenzija.

Bušenje bloka motora dio je strojne obrade bloka motora. Bušenje bloka motora podrazumijeva bušenje cilindra bloka motora na nadmjeru klipa ili kao pripremu za ugradnju košuljice cilindara kako bi se postigle zadane tvorničke mjere. Glavni su razlozi bušenja cilindara bloka motora sljedeći: različita oštećenja cilindra nastala uslijed lošeg podmazivanja, pregrijavanja motora ili nepravilnog podmazivanja gdje dolazi do pucanja uljnog filma između klipa i stijenke cilindra te samim time zaribavanja klipa o cilindar, te kod trošenja cilindra uslijed habanosti, pa je tolerancija klipa izvan mjera.

 

U našoj radionici raspolažemo velikim izborom alata za razbušivanje cilindara, pravilno mjerenje geometrije cilindra te velikim izborom košuljica cilindra. Po potrebi u suradnji sa ljevaonicama možemo izraditi košuljice cilindra (tuljce) različitih dimenzija.

Usluge

Ostale usluge